Náš příběh se načítal 26 letOur story has been uploading for 26 years
 
Tato stránka se vám načte za pár vteřin.This page will get uploaded within a few seconds.
Ovládání zvukuSound control —  
Nápovědu najdete zdeHelp —  
Náš příběh je nejlépe optimalizován pro prohlížeč Google Chrome.
Spěcháte, máte problém se zobrazením? Přejděte na odlehčenou verzi.
Our story is optimized for Google Chrome.
Are you in a hurry, or having a problem displaying this page? Check out the lightweight version.
NavigaceNavigation
1992
1994
1997
2003
2010
2016
Náš příběh je nejlépe optimalizován pro prohlížeč Google Chrome.
Spěcháte, máte problém se zobrazením? Přejděte na odlehčenou verzi.
Our story is optimized for Google Chrome.
Are you in a hurry, or having a problem displaying this page? Check out the lightweight version.
Made by OFICINA

 

Jeden příběh a stovky tváří za ním

Na počátku byla diplomka

1992 Začínáme. A hned nonstop.

In the beginning, there was a diploma thesis

1992 We begin. Nonstop, right from the start.

Pak si nás zamilovali architekti

1994 Pronikáme do stavebnictví

Architects fell in love with us then

1994 We enter the building industry

Lépe, rychleji a přímo u vás

1997 Stavíme produkční střediska

Better, faster and directly on your premises

1997 We build production centers

Máme v rukách milionové náklady

2003 Pomáháme bankám a pojišťovnám

We have millions of copies in our hands

2003 We help banks and insurance companies

Zkoumáme a propojujeme

2010 Řešíme přímou komunikaci

We explore and connect

2010 We offer a direct communication solution

Abyste se mohli ukázat…

2016 Vytváříme design a reklamu

So that you can show off…

2016 We create design and publicity

26 let uteklo jako voda

a náš příběh pokračuje dál

26 years have gone past

and our story continues

Jste připraveni?
Are you ready?

Proletíme náš příběh Copy General. Teď prosím scrolujte, klikejte a hrajte si.

Let us run through our story – the story of Copy General. Feel free to scroll up and down, click and play, please.

Vznik divize
Birth of a division

Shop

Před 26 lety jsme v Praze otevřeli první tiskové centrum v ČR
s nonstop provozem.

26 years ago we opened the first press centerin the Czech Republic and it was accessible 24/7.

Vznik divize
Birth of a division

Plan

Architektům a projektantům dodáváme a spravujeme objemnou projektovou dokumentaci včetně tiskových technologií.

We deliver and administer large project documentation including printing technologies for architects and project architects.

Vznik divize
Birth of a division

Print

Firmám i konferencím vyrábíme dokonalé tiskoviny a zajišťujeme tiskový full-servis.

We create perfect print materials and provide full-service in printingfor companies and conference organizers.

Vznik divize
Birth of a division

Data

Zpracováváme data a vyvíjíme dokumentové šablony, papírově
i elektronicky rozesíláme miliony personalizovaných dopisů.

We process data and develop document templates, we send out millions of personalized letters in paper and electronic formats.

Vznik divize
Birth of a division

Direct

Propojili jsme komunikační kanály a tvoříme i vyhodnocujeme direct marketingové kampaně pro maximální dopad.

We connected communication channels and we create and evaluate direct marketing campaigns to reach a maximum impact.

Vznik divize
Birth of a division

Display

Hledáme nová řešení pro vizuální komunikaci firem i umělců: interiérová dekorace, reklama
a prezentace, scénografie…

We look for new solutions for the visual communication of companies and artists: interior designs, publicity and presentations, stage designs…

Tak jako jsme ztvárnili náš příběh,

i pro vás objevíme vždy něco víc.

Just like we depicted our story,

we will always discover something extra for you.Sledujte nás

Follow us
Posouváme hranice tisku,
abychom vám pomohli komunikovat
a vyjadřovat vaše představy.


We move the borders of printing
so that we can help you communicate
and express your ideas.

copygeneral.cz